Schronisko w Miedarach

Jeżeli chcesz pomagać zwierzętom , poznać fajnych ludzi, a także poznać zasady pracy w grupie i zdobyć doświadczenie w pracy przy zwierzętach, to zapraszamy Cię do naszego Schroniska!

Aby zostać Wolontariuszem trzeba mieć ukończenie 16 lat (niestety nie robimy wyjątków).

Wolontariat w schronisku

Osoby niepełnoletnie oprócz Formularza Zgłoszeniowego muszą dostarczyć nam także Zezwolenie rodziców/opiekunów na pracę jako Wolontariusz.

Wolontariusz musi zapoznać się także z Regulaminem wolontariatu w naszym Schronisku.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Schroniska (nie zapominając o wpisaniu w nie swoich danych kontaktowych). Kierownictwo Schroniska skontaktuje się z przyszłym Wolontariuszem w celu podpisania umowy współpracy.

Dokumenty potrzebne do zostania Wolontariuszem można pobrać z działu Do pobrania

Wolontariat w naszym Schronisku odbywa się we wtorki i w czwartki w godzinach 14:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-14:00.
(W okresie zimowym we wtorki i w czwartki w godzinach 13:00-17:00)

Zapraszamy!

Prace wykonywane w ramach wolontariatu